Marka Yaratmak

Kornea > Marka Tescili > Marka Yaratmak

Eskiden bugüne firmaların pazara sundukları ürün ve hizmetleri birbirinden ayırt etmek için markalar kullanılmaktadır. Daha önceleri marka kavramı o ürünün üreticisini tespit etmek ya da sahibini belirlemek için kullanılırdı. Sonrasında ise satın alma amacıyla diğer rakiplerinden o ürünü ya da hizmeti ayırt etmek için kullanılmaya başladı. Tabii bu durumda her ürün ve hizmetin rakiplerinden ayrılabilmesi için markalara ihtiyaç duyuldu.

Marka yaratmak ise oldukça zor ve dikkat isteyen uzun soluklu bir süreçtir.

Süreç Mevcut Durumun Analizi İle Başlar

Yeni bir marka ortaya çıkarmak istediğinizde öncelikle birçok analiz yapmanız gerekecektir.

Marka yaratmak için öncelikle eğer varsa mevcut marka varlıkları ve marka değeri analiz edilmelidir. Bunun için o markaya ait ürün ya da hizmetlerin hangi gelir düzeyindeki insanlara hitap ettiği önemlidir. Hangi satış ve dağıtım kanalları ile satın alındığının belirlenmesi gereklidir. Ayrıca bu insanların satın aldıkları ürün ve hizmetleri hangi kalitede ya da kategoride gördükleri de tespit edilmelidir. Bunun için mevcutsa firma tarafından daha önceden yaptırılmış güncelliğini koruyan araştırmalardan ya da ulusal düzeyde yapılan uluslararası standartlarda araştırmalardan yararlanılabilir. Bu araştırmalardan çıkan sonuçlar yeterli olmadığı taktirde adhoc araştırmalar ile gerekli bilgi ve verilerin sağlanması sağlanır. Bu sayede nerede durulduğu tespit edildiği için marka yaratmak adına atılacak adımlara karar vermek çok daha kolay olacaktır.

Marka Yaratmak Uzun Zaman Alabilir

Bir marka yaratmak için öncelikle marka için hazırlanan pazarlama planına uyulması gerekir. Tabii öncelikli olarak kullanılacak marka adının doğru tespit edilmesi gerekir. Ardından da hangi iletişim mecrasında ne tür tanıtım faaliyetleri içine girileceği belirlenmelidir. Bir marka yaratmak için insanların o markanın adına ve reklam metin, ses ya da görüntülerine belirli sayıda maruz kalmaları gerekmektedir. Tabii bunun hedeflenen kitle için kesinlikle sağlanması gerekir. Diğer türlü insanların zihninde bir firmaya ait ürün ya da hizmetler bir marka olarak algılanmayacaktır. Bir satın alma ya da imaj olarak sadece bir dürtü oluşturabilmek için; gazetelerde 8 defadan daha fazla televizyonlarda ise 4 defadan daha fazla hedef kitle tarafından görülmelidir. Tabii bunlar standartlardır. Bir marka algısının oluşması için ise bundan çok daha fazla reklamlar araçları kullanılmalıdır. Ya da iletişim için kullandığımız diğer malzemeler insanların zihnine dokunmalıdır.

Marka tescili ile markalaşma sürecinize hız kazandırmak ve doğru bir şekilde başlangıç yapmak adına bize iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Çalışma saatlerimiz dahilinde 0.850 302 7687 no’lu telefon numaramızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.