Logo’nun Temel Öğeleri – Logo Tasarımı – Bölüm 3

Kornea > Logo Tasarımı  > Logo’nun Temel Öğeleri – Logo Tasarımı – Bölüm 3

Logo’nun Temel Öğeleri – Logo Tasarımı – Bölüm 3

Logonun temel öğeleri - Logo tasarımı

Temel öğelerin etkilerini ve uygulanma alanlarını bilmek oldukça önemlidir. Bu bilgiden yola çıkarak logo tasarımında belli bir kurumu temsil eden ya da belirli duyguları yansıtan öğelerin kullanılmasına özen gösterilmelidir. Bu bölümde temel logo öğelerinin ve sembollerinin anlamlarından bahsedeceğiz.

Üçgenler

Üçgenler aynı zamanda “A şekli” ya da “V şekli olarak da anılmaktadır. Üçgen normal ya da ters olarak kullanılabilir. Üçgenler kullanılırken genelde eşkenar olmaları yaygındır fakat diğer şekillerde de kullanılmalarında bir sakınca yoktur.

Üçgenlerin simgeledikleri anlamlar:

Tepe noktası yukarıda olan üçgenler dağ, çatı, çadır, piramit, müzakere, güç ve kesinlik gibi kavramları temsil eder. Ters üçgenler ise tehlike, uyarı ve saldırganlık gibi kavramları sembolize eder. Genellikle bu üçgenler yol işaretlerinde kullanılır. Her zaman kırmızı bir çerçeve kullanılmasa da bu şekil insanlarda bir uyarı işareti olarak algılanır.

Üçgen ve genel olarak 3 sayısının dini bir anlamı vardır. Işık ve hayatı temsil eder ve aynı zamanda da Hristiyanlıktaki baba, oğul ve kutsal ruh üçlüsünü sembolize eder.

Kare ve dikdörtgenler

Dikdörtgenlerin üzerimizde etkisi yok gibi görünebilir. Kareler ise eşit kenar boyutlarına sahip dikdörtgenlerdir ve dikdörtgenlere kıyasla daha güçlü bir etki yaratırlar.

Kareler ve dikdörtgenler farklı çağrışımları yapabilmektedir:

Denge, inşaat materyalleri, tuğlalar, güvenilirlik, düzen, simetri ve istikrar bunlardan bazılarıdır. Yarattıkları bu çağrışımlardan ötürü bu şekiller inşaat sektöründe sıklıkla kullanılmaktadırlar.

Eğer kare şekli sadece kenarlık olarak kullanılıyorsa bunu çerçeve olarak algılarız. Kare ve dikdörtgenler pek çok şekilde bir araya getirebilir. Basit öğeler olmalarına rağmen başarılı tasarımlarda sıklıkla kullanılırlar.

Altıgenler ve diğer çokgenler

Altıgenler ve diğer çokgenler logolarda sınır oluşturmak için kullanılır. Bu çokgenlerin içerisine üçgen ya da dörtgenler de yerleştirilebilir. Çokgenlerin belirli bir merkezleri bulunmaktadır. Bu da bu şekilleri dengeli ve nispeten sabit tutmaktadır.

Çember

Çember ve daireler logo tasarımının temel öğelerinin en popüler olanlarıdır. Tek başına bağımsız bir logo öğesi olarak kullanılabilir ya da yazılı içeriklerde işlevini gösterebilir. Çemberlerin kullanımında farklı alanlarda bulunmaktadır. Örneğin birbiri ile iç içe olan çemberler genellikle dönüşüm ya da hortum fırtınaları gibi çağrışımlar yapabilir.

Eğer bir küre göstermek isterseniz çember üzerinde enlem ve boylam derecelerini belirten eğimli ve paralel çizgileri kullanarak bunu başarabilirsiniz. Eğer bir top göstermek istiyorsanız enlem ve boylam çizgilerini çıkarmanız yeterlidir. Çemberlerin kenarlık olarak kullanılması çok yaygın değildir çünkü karede olduğunun aksine kullanılan çember yine şeklinden bir şey kaybetmeyerek aynı şekilde algılanacaktır. Ayrıca yarım ya da çeyrek çemberler de logo tasarımında sıkça kullanılır. Bu figürleri farklılaştırarak ya da diğer figürlerle birleştirerek eşsiz tasarımlar ada ortaya koyabilirsiniz. Eğer küçük ve içi dolu bir daire varsa bu artık çember olarak değil büyük bir nokta olarak algılanır.

Çarpı – Artı – Haç şekilleri

Çizgilerin boyutlarına ve konumlandırılmalarına göre bu işaretlerin anlamları değişebilir. Eğer kesişen çizgilerden biri diğerinden fazlaca uzunsa aklımıza gelen Hristiyan haçı olacaktır. Eğer kesişen çizgiler eşit uzunluktaysa alacağımız izlenim farklı olacaktır. Örneğin kızıl haç sembolü genelde yardım ve sağlık ile bağdaştırılır. Çarpı, artı ve haç şekilleri trafikte de sıkça kullanılmaktadır. Görüldüğü üzere kesişen çizgilerin konumlandırılması ile yapılan çağrışımlar ve anlamlar da değişmektedir.

Oklar

Oklar pek çok farklı alanda kullanılabilir. Bu oklara genellikle trafik işaretlerinde ya da yön belirten herhangi bir öğede rast geliriz. Fakat her okun ifade ettiği belirli kavramlar vardır bu da gösterilen yöne göre çeşitlenmekte ve değişmektedir. Mesela aynı anda içeriye doğru belirli bir noktayı gösteren oklar odaklanma ve konsantrasyonu temsil ederken dışarı bakan oklar açıklığı, dışa dönüklüğü temsil edebilir. Oklar logo öğeleri olarak da kullanılabilir. Örneğin geri dönüşüm sembolünde daire şeklinde birbirini takip eden hafif eğimli oklar bulunmaktadır. Ulaşım şirketleri genellikle bu okları kullanırken hareketliliği temsil edecek şekilde düzenlemeler yaparlar. Bu sebeple anlamlarına göre bu oklar sektörden sektöre değişiklik gösterebilir.

Çizgiler  (Kenarlık, diyagram, çizgilendirme)

Çizgiler çok yönlü olarak kullanılabilirler. Bunları kenarlık, arka plan dolgusu ya da yazı tipi olarak kullanarak logo oluşturmak mümkündür. Çizgileri ayırıcı, tasarım ya da çerçeve olarak kullanma seçimi size aittir. Bu kullanım da logonuzu daha sabit bir hale getirecektir.

Yazı karakterleri

Kelimeler ve yazı karakterler de logolarda sıkça kullanılır hatta bazı logolar sadece yazı karakterlerinden oluşmaktadır. Fakat her logonun karakterlerden oluşması gibi bir zorunluluk yoktur. Pek çok logo sembollerden veya şekillerden oluşmaktadır. Örneğin Nike’ın işareti büyük bir tik işaretidir. Önceki logo da NIKE yazısının altında bu sembol kullanılırken sonrasında yazı kaldırılmıştır ve sembol tek başına kullanılmaya başlanmıştır. Karakterlerin kullanımı genelde şirket ismine uygun olarak kullanılır.

Bölüm 4 – Temel Logo Öğelerinin Düzenlenmesi

korneacomtr

Logo tasarım, kurumsal kimlik tasarımı, marka tescili ve web tasarımı alanlarında başarı ile sonuçlandırılmış projeler ile mutlu müşteriler ve nitelikli işler üretme peşinde olan reklam ajansı.

Henüz bir yorum bulunmamaktadır.

Yorum yapın

Yorum
Adınız
E-Posta
Web Siteniz